genomineerd:
2016, 2017, 2018 en 2019

 

Klassiek in Winterdijk30b - Poëzie en klassieke muziek

Beginnend op 21 oktober 20:00
Categorieën: muziek, lezingen, klassiek

 

Klassiek in Winterdijk30b - Programma najaar 2020

Drie inleidingen door Joop van Velzen,
telkens op woensdagavond

21 oktober:  Poëzie en klassieke muziek
Een bijzondere avond waarin tekst en muziek met elkaar in verband worden gebracht. U hoort hoe in gedichten (van o.a. Rutger Kopland, Anne Enquist, Jan Slauerhoff, Hanny Michaelis, Gerrit Kouwenaar, Willem Wilmink) een eerbetoon doorklinkt aan een muziekinstrument of aan de componist.
Een tweede invalshoek, die aan de orde komt, heeft betrekking op hoe in dichtregels het effect en de impressie doorklinken, die een opname of uitvoering van een compositie op de schrijver heeft gemaakt: hoe zijn bij het horen van de muziek gedachten, herinneringen en stemmingen weergegeven? Hierbij komen gedichten voorbij van o.a. Martinus Nijhoff, Judith Herzberg, Dick Hillenius, Gerrit Komrij en Ida Gerhardt.
Tenslotte wordt met dichtregels en klanken belicht, hoe struiken, planten, bloemen en bomen in poëzie én in de klassieke muziek terecht zijn gekomen. 

Entree € 10
Wij verzoeken u vriendelijk om voor deze reeks uitsluitend rechtstreeks, per bank te betalen naar onze bankrekening NL74 RABO 0183 6831 61 t.n.v. Winterdijk 30B, onder vermelding van de datum van de inleidingen waarvoor u inschrijft en het aantal personen. 

De volgende, en derde avond is op 18 november:  De geschiedenis van Jazz en Blues natuurlijk gelardeerd met veel muziek

 

 


copyright 2020    Winterdijk30b  |  website: hoofzaak