genomineerd:
2016, 2017, 2018 en 2019

 

Klassieke muziek in Winterdijk30b - de Romantiek

Beginnend op 16 oktober 20:00
Categorieën: muziek, lezingen, klassiek

Stichting Winterdijk30b presenteert in de maanden september, oktober en november 2019 telkens een lees-luisterlezing over klassieke muziek, zowel de muziekgeschiedenis als de componisten komen daarbij aan bod.

De avonden worden verzorgd door Joop van Velzen M.Sc./M.A., onder andere docent aan de HOVO in Tilburg en bij de Volksuniversiteit ’s-Hertogenbosch.  

Het worden stuk voor stuk prachtig toegelichte, deskundige presentaties van en over muziek die vanaf de Barok tot en met de moderne tijd ‘uit de pen vloeide’ van zowel mannelijke als vrouwelijke componisten!

Uniek is dat de bezoekers van elk van de presentaties een digitaal document ontvangen, inclusief beeld- en geluidsfragmenten in de volgorde als waarin ze tijdens de presentaties te zien en te horen waren.

Programma
Het programma 'Klassieke muziek in Winterdijk30b 2019' omvat drie voordrachten, die steeds beginnen om 20.00 uur op:
- woensdag 18 september, de Barok, met muziek van Vivaldi en Bach, (lees meer)
- woensdag 16 oktober en, de Romantiek met muziek van o.a. Van Beethoven, Schubert, Mahler en Sibelius, (zie hieronder)
- woensdag 13 november, de Moderne tijd, vanaf begin 20ste eeuw met een veelheid van componisten. (lees meer)

Daarna volgen in 2020 nog 5 bijeenkomsten in januari, februari, maart, april en mei. Dus iedere maand één. Over de inhoud daarvan volgt later dit jaar meer informatie.

Kosten
De kosten per avond bedragen € 10,= per persoon. 
Wilt u aan de hele serie van 2019 deelnemen, dan betaalt u slechts voor de drie avonden samen € 25,=
In de kosten van deelname is steeds een kopje koffie of thee voor aanvang en in de pauze begrepen, en niet te vergeten de digitale tekst en de muziek van de presentatie van de avond. 

Woensdag 16 oktober: de Romantiek
Na de eerste presentatie over de periode Barok uit de klassieke muziek, is het deze keer het tijdperk van de Romantiek dat wordt belicht.

Componisten schrijven steeds grotere werken met steeds meer noten en moeilijker ritmes. De orkesten werden groter en ze gebruiken veel en vreemde, niet eerder toegepaste muziekinstrumenten.

Er is veel drama en emotie te horen. Alles draait om wat mensen voelen, fantasie en de natuur. Veelvuldig terugkerende thema’s omvatten dan ook onder andere de verheerlijking van de liefde (zowel de ideale als onmogelijke), hang naar het nostalgisch verleden, hernieuwd enthousiasme voor de natuur, de dood en de spontane en subjectieve menselijke emoties als vreugde, verdriet, verwondering, angst, pijn en verlangen.

De tendens van deze ontwikkelingen in de 19e eeuw is afkomstig uit de vooruitgangsgedachte uit de Verlichting, die vele componisten inspireerden tot ronduit prachtige en meeslepende muziek: zoals van Ludwig van Beethoven, via Franz Schubert tot de latere Gustav Mahler en Jean Sibelius.!  


copyright 2020    Winterdijk30b  |  website: hoofzaak