genomineerd:
2016, 2017, 2018 en 2019

 

Klassieke muziek in Winterdijk30b - de Barok

Beginnend op 18 september 20:00
Categorieën: muziek, lezingen, klassiek

Stichting Winterdijk30b presenteert in de maanden september, oktober en november 2019 telkens een lees-luisterlezing over klassieke muziek, zowel de muziekgeschiedenis als de componisten komen daarbij aan bod.

De avonden worden verzorgd door Joop van Velzen M.Sc./M.A., onder andere docent aan de HOVO in Tilburg en bij de Volksuniversiteit ’s-Hertogenbosch.  

Het worden stuk voor stuk prachtig toegelichte, deskundige presentaties van en over muziek die vanaf de Barok tot en met de moderne tijd ‘uit de pen vloeide’ van zowel mannelijke als vrouwelijke componisten!

Uniek is dat de bezoekers van elk van de presentaties een digitaal document ontvangen, inclusief beeld- en geluidsfragmenten in de volgorde als waarin ze tijdens de presentaties te zien en te horen waren.

Programma
Het programma 'Klassieke muziek in Winterdijk30b 2019' omvat drie voordrachten, die steeds beginnen om 20.00 uur op:
- woensdag 18 september, de Barok, met muziek van Vivaldi en Bach, (zie hieronder)
- woensdag 16 oktober en, de Romantiek met muziek van o.a. Van Beethoven, Schubert, Mahler en Sibelius, (lees meer)
- woensdag 13 november.   De moderne tijd, vanaf begin 20ste eeuw met een veelheid van componisten. (lees meer)

Daarna volgen in 2020 nog 5 bijeenkomsten in januari, februari, maart, april en mei. Dus iedere maand één. Over de inhoud daarvan volgt later dit jaar meer informatie.

Kosten
Voor de eerste bijeenkomst waaraan u deelneemt, vragen wij een bijdrage van € 10,= per persoon. 
Wilt u aan de hele serie van 2019 deelnemen, dan betaalt u slechts voor de drie avonden samen € 25,=
In de kosten van deelname is steeds een kopje koffie of thee voor aanvang en in de pauze begrepen, en niet te vergeten de digitale tekst en de muziek van de presentatie van de avond. 

Woensdag 18 september: de Barok
Barokmuziek, die bij uitstek bekend is met de ‘Vier Jaargetijden van Antonio Vivaldi en de ‘Brandenburgse Concerten’ van Johann Sebastian Bach, vormt voor veel mensen een eerste kennismaking met klassieke muziek.

Deze periode, van 1600 tot en met 1750 (het sterfjaar van Bach!), was als stijl de opvolger van de renaissancemuziek, met haar soms bijzonder indrukwekkende vocale meerstemmigheid. Muziek, waarmee je je soms regelrecht ‘in de hemel’ waande. 

De zowel vocale als instrumentale barokmuziek kon in het bijzonder gedijen door de bloeiende muziekcultuur aan de diverse Europese vorstenhoven. Veel rijke hooggeplaatsten hadden musici en componisten in dienst en/of fungeerden als hun opdrachtgever en ‘geldschieter’! Veel hoogtijdagen en festiviteiten werden opgeluisterd door speciaal voor die gelegenheid in opdracht gecomponeerde werken. Ook ten behoeve van kerkelijke erediensten werden in het tijdperk van de barok nieuwe muziekvormen ontwikkeld.

 

Tijdens deze eerste presentatie komen niet alleen werken van ‘bekende’ componisten (zie boven!) voorbij, maar ook wérkelijk ‘parels’ van totaal vergeten en/of bijna nooit uitgevoerde ( mannelijke én vrouwelijke!) muziekschrijvers! Een unieke gelegenheid om ‘een duik te nemen’ in de barokmuziek, als voorloper van de presentatie hierna over de muziek uit de periode van de Romantiek!  


copyright 2020    Winterdijk30b  |  website: hoofzaak